Hodnocení

Posledním naším příspěvkem k dotazníkové akci “Solme s rozumem” jsou slovní hodnocení několika stravovacích zařízení, ve kterých se někteří z aktérů pokusili jednoduše popsat svoje zkušenosti se zapojením do výzvy a podělili se s námi o reakce strávníků.

Jejich příspěvků si velice ceníme, rovněž tak připomínek i negativních reakcí. Ze všeho lze čerpat poučení.

S potěším můžeme konstatovat, že většina respondentů byla spokojená, zapojila se aktivně a s úspěchem. Kladný přístup strávníků je velikým povzbuzením v pokračování této prospěšné aktivity.

KOMENTÁŘE A ZKUŠENOSTI JEDNOTLIVÝCH STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Vyhodnocení dotazníků

Na jaře letošního roku se Státní zdravotní ústav obrátil na ty z Vás, kteří jste se zapojili do výzvy méně solit. Požádali jsme Vás o vyplnění dotazníku ” Solme s rozumem”,ve  kterém jste nám odpověděli na 8 otázek. Někteří  z Vás připojili rovněž podrobnější slovní zhodnocení této aktivity.

Vyplněný dotazník nám zaslalo celkem 59 respondentů. V tomto příspěvku Vám předkládáme grafy, které znázorňují v procentech, jak se Vám daří naplňovat jednotlivá kriteria této výzvy.

Grafy-dotazníky Solme s rozumem

Slovní komentáře pro Vás připravíme v dalším příspěvku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva “Solme s rozumem”!

Jak  pokračuje výzva „Solme s rozumem“!  

Prozatím se k ní přihlásilo téměř 300 subjektů. Většina z nich jsou mateřské a základní školy, školní jídelny registrované v projektu Zdravá školní jídelna, dále to jsou střední školy, zdravotnická zařízení, restaurace, dětské domovy, zařízení sociální péče, fyzické osoby.

Co bude dál?

V letošním roce bude cílem snížit spotřebu soli o dalších 10 % u již registrovaných subjektů a u nově registrovaných subjektů o 10 %. Současně budou stávající registrované subjekty osloveny „hlídkou Méně-solit“, která u nich zjistí, zda bylo dosaženo vytčeného cíle Výzvy, jaké byly reakce strávníků, s jakými problémy se v průběhu Výzvy potýkaly apod.