Jak si vybrat méně slané potraviny aneb čtení etiket se zaměřením na sůl

Informace o množství soli v potravině patří mezí tzv. povinné údaje, které musí výrobce na obalu potraviny uvádět. Nejčastěji bývá uvedeno v tabulce (nebo v řádku u drobných obalů) s výživovými údaji. Množství soli uvedené v této tabulce je přepočítáno vždy na 100 g potraviny, což spotřebitelům umožňuje velmi jednoduchou porovnatelnost jednotlivých výrobků mezi sebou a výběr toho s nejnižším obsahem soli.

Sůl tabulka

Množství soli uvedené v tabulce zahrnuje jak sůl přidávanou do potraviny v průběhu jejího zpracování, tak i sodík přirozeně se vyskytující v potravině.  Na obale potraviny se v tomto případě může objevit i informace, že sůl v potravině je obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.

Porovnejte obsah soli u jednotlivých výrobků

Až budete příště nakupovat, zkuste si porovnat obsah soli u jednotlivých výrobků stejné kategorie (například sýry) mezi sebou. Možná se budete divit, jak velké rozdíly mezi jednotlivými výrobky objevíte. Takto si jednoduše můžete jednoduše koupit výrobek s nejnižším obsahem soli. Nejen, že si pochutnáte, ale můžete mít i dobrý pocit, že jste udělali něco správného pro své zdraví.

Tabulky_sýry_porovnání

Jak vypočítat množství soli ve výrobku, když je na etiketě uvedeno množství sodíku?

Jednoduše, údaj o množství sodíku vynásobte číslem 2,5 a dostane množství soli ve výrobku.

Hodnocení

Posledním naším příspěvkem k dotazníkové akci “Solme s rozumem” jsou slovní hodnocení několika stravovacích zařízení, ve kterých se někteří z aktérů pokusili jednoduše popsat svoje zkušenosti se zapojením do výzvy a podělili se s námi o reakce strávníků.

Jejich příspěvků si velice ceníme, rovněž tak připomínek i negativních reakcí. Ze všeho lze čerpat poučení.

S potěším můžeme konstatovat, že většina respondentů byla spokojená, zapojila se aktivně a s úspěchem. Kladný přístup strávníků je velikým povzbuzením v pokračování této prospěšné aktivity.

KOMENTÁŘE A ZKUŠENOSTI JEDNOTLIVÝCH STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Vyhodnocení dotazníků

Na jaře letošního roku se Státní zdravotní ústav obrátil na ty z Vás, kteří jste se zapojili do výzvy méně solit. Požádali jsme Vás o vyplnění dotazníku ” Solme s rozumem”,ve  kterém jste nám odpověděli na 8 otázek. Někteří  z Vás připojili rovněž podrobnější slovní zhodnocení této aktivity.

Vyplněný dotazník nám zaslalo celkem 59 respondentů. V tomto příspěvku Vám předkládáme grafy, které znázorňují v procentech, jak se Vám daří naplňovat jednotlivá kriteria této výzvy.

Grafy-dotazníky Solme s rozumem

Slovní komentáře pro Vás připravíme v dalším příspěvku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva “Solme s rozumem”!

Jak  pokračuje výzva „Solme s rozumem“!  

Prozatím se k ní přihlásilo téměř 300 subjektů. Většina z nich jsou mateřské a základní školy, školní jídelny registrované v projektu Zdravá školní jídelna, dále to jsou střední školy, zdravotnická zařízení, restaurace, dětské domovy, zařízení sociální péče, fyzické osoby.

Co bude dál?

V letošním roce bude cílem snížit spotřebu soli o dalších 10 % u již registrovaných subjektů a u nově registrovaných subjektů o 10 %. Současně budou stávající registrované subjekty osloveny „hlídkou Méně-solit“, která u nich zjistí, zda bylo dosaženo vytčeného cíle Výzvy, jaké byly reakce strávníků, s jakými problémy se v průběhu Výzvy potýkaly apod.