Co je sůl

Sůl, kterou známe pod názvy kuchyňská nebo jedlá  je chemická sloučenina označovaná jako NaCl (chlorid sodný).V přírodě se vyskytuje v podobě nerostu halitu. Přesné chemické složení soli bylo odhaleno až roku 1810. Chlorid sodný je tvořen přibližně ze 40 % sodíku (Na) a z 60 % chloridu (Cl), často s 2 – 3 % příměsí chloridů a síranů. V dnešní době je možné se se solí setkat v různých formách od jemného prášku, přes hrubší krystalky, až k pevně slisovaným blokům.

Salt shaker on wooden table