Zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Státní zdravotní ústav, se sídlem Šrobárova 48, Praha 100 42, IČ: 75010330, DIČ CZ75010330 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

 • e-mail
 • IČO
 • adresa
 • název subjektu
 • telefonní číslo
 • kontaktní osoba (jméno a příjmení).

 

 1. Zpracování údajů uvedených v bodě 1. je prováděno za účelem:

 

 • zasílání informací registrovanému uživateli webových stránek www.mene-solit.cz
 • zasílání odkazů na nové informace vložené provozovatelem
 • zpracování informací poskytnutých registrovaným uživatelem o zavádění nových postupů při snižování množství soli v přípravě pokrmů.

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti zdravust@szu.cz

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Poskytovatel softwaru
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.