Hodnocení

Posledním naším příspěvkem k dotazníkové akci “Solme s rozumem” jsou slovní hodnocení několika stravovacích zařízení, ve kterých se někteří z aktérů pokusili jednoduše popsat svoje zkušenosti se zapojením do výzvy a podělili se s námi o reakce strávníků.

Jejich příspěvků si velice ceníme, rovněž tak připomínek i negativních reakcí. Ze všeho lze čerpat poučení.

S potěším můžeme konstatovat, že většina respondentů byla spokojená, zapojila se aktivně a s úspěchem. Kladný přístup strávníků je velikým povzbuzením v pokračování této prospěšné aktivity.

KOMENTÁŘE A ZKUŠENOSTI JEDNOTLIVÝCH STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Vyhodnocení dotazníků

Na jaře letošního roku se Státní zdravotní ústav obrátil na ty z Vás, kteří jste se zapojili do výzvy méně solit. Požádali jsme Vás o vyplnění dotazníku ” Solme s rozumem”,ve  kterém jste nám odpověděli na 8 otázek. Někteří  z Vás připojili rovněž podrobnější slovní zhodnocení této aktivity.

Vyplněný dotazník nám zaslalo celkem 59 respondentů. V tomto příspěvku Vám předkládáme grafy, které znázorňují v procentech, jak se Vám daří naplňovat jednotlivá kriteria této výzvy.

Grafy-dotazníky Solme s rozumem

Slovní komentáře pro Vás připravíme v dalším příspěvku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva “Solme s rozumem”!

Jak  pokračuje výzva „Solme s rozumem“!  

Prozatím se k ní přihlásilo téměř 300 subjektů. Většina z nich jsou mateřské a základní školy, školní jídelny registrované v projektu Zdravá školní jídelna, dále to jsou střední školy, zdravotnická zařízení, restaurace, dětské domovy, zařízení sociální péče, fyzické osoby.

Co bude dál?

V letošním roce bude cílem snížit spotřebu soli o dalších 10 % u již registrovaných subjektů a u nově registrovaných subjektů o 10 %. Současně budou stávající registrované subjekty osloveny „hlídkou Méně-solit“, která u nich zjistí, zda bylo dosaženo vytčeného cíle Výzvy, jaké byly reakce strávníků, s jakými problémy se v průběhu Výzvy potýkaly apod.

Přidejte se… Výzva Hlavního hygienika ČR

Současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem. Každý Čech sní za rok šest kilogramů soli. Na den tak v průměru připadá 16,5 gramů. Sůl nadměrně konzumují také děti, a proto hlavní hygienik ČR iniciuje výzvu k nastartování a následnému rozvoji aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli. K výzvě se může přidat každý, stačí si prostudovat její náplň a zaregistrovat se pomocí formuláře níže.

Výzva Hlavního hygienika ČR

Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorů pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních komplikací, jakými jsou náhlé mozkové příhody, srdeční infarkty či osteoporóza. Konkrétní příklady z ostatních zemí EU ukazují, že při spolupráci napříč celou společností je možné příjem soli v populaci postupně snižovat.

Vzhledem k tomu, že současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem a sůl nadměrně konzumují také děti, obracím se s výzvou k nastartování a následnému rozvoji soustavných aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli. Co pro to mohou jednotlivé subjekty udělat?

Školy a školská zařízení (jídelny, bufety, automaty):

 • posilujte schopnosti dětí při výběru a nakládání s potravinami, včetně hodin vaření;
 • zařaďte do vyučovacích hodin v prvouce, chemii nebo biologii informaci o maximálním doporučeném příjmu soli 5 g denně a potravinách, které jí obsahují nejvíce;
 • jděte příkladem, odstraňte v jídelnách slánky ze stolů (i u dospělých strávníků);
 • omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých surovin;
 • čtěte obaly výrobků, kolik % soli obsahují, abyste nekupovali jen „drahou sůl“ (např. směsi sušené zeleniny);
 • nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;
 • kontrolujte obsah soli v potravinách nabízených dětem ve školním bufetu nebo automatu;
 • informujte na třídních schůzkách o tom, že jste se připojili k výzvě MZ a o rizicích nadměrného solení.

restaurace

Restaurace, fast-foody, provozovny hromadného stravování, jídelny ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče:

 • omezte obsah soli v nabízených pokrmech;
 • vždy aktivně nabízejte i nesolenou/méně slanou variantu;
 • omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých surovin;
 • nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;
 • prezentujte, jak se snažíte sůl snižovat a jaké jsou v této oblasti vaše dlouhodobé plány;
 • nabízejte vedle pitné vody více variant neslazených nápojů.

vyrobci

Výrobci potravin:

 •  zapojte se do kampaně, podporujte snižování soli v potravinách změnou receptur;
 • formulujte v této oblasti vlastní závazky a staňte se tak hnacím motorem změn.

rodina

Rodiny s dětmi:

 • věnujte čas přípravě domácích pokrmů;
 • vařte se svými dětmi;
 • vařte z čerstvých surovin;
 • omezte při vaření a jídle sůl, nahrazujte ji jinými přísadami, bylinkami.

ostatni

Každý z nás:

 • naučme se vyčíst obsah soli/sodíku z obalů potravin;
 • mysleme na svoje stravování a udělejme si čas na přípravu jídla;
 • nekupujme pečivo posypané solí;
 • v restauraci žádejme méně slaná jídla.

 

K výzvě se připojíte vyplněním tohoto registračního formuláře: 

[huge_it_forms id=”1″]

Za rok budeme mít opět možnost zhodnotit, co všechno se nám v této oblasti povedlo, a naplánovat další cíle.

Těším se na spolupráci!

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Hlavní hygienik ČR


Více informací najdete na www.mzcr.cz a www.szu.cz.

Jak si vybrat méně slané potraviny aneb čtení etiket se zaměřením na sůl

Informace o množství soli v potravině patří mezí tzv. povinné údaje, které musí výrobce na obalu potraviny uvádět. Nejčastěji bývá uvedeno v tabulce (nebo v řádku u drobných obalů) s výživovými údaji. Množství soli uvedené v této tabulce je přepočítáno vždy na 100 g potraviny, což spotřebitelům umožňuje velmi jednoduchou porovnatelnost jednotlivých výrobků mezi sebou a výběr toho s nejnižším obsahem soli.

Sůl tabulka

Množství soli uvedené v tabulce zahrnuje jak sůl přidávanou do potraviny v průběhu jejího zpracování, tak i sodík přirozeně se vyskytující v potravině.  Na obale potraviny se v tomto případě může objevit i informace, že sůl v potravině je obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.

Porovnejte obsah soli u jednotlivých výrobků

Až budete příště nakupovat, zkuste si porovnat obsah soli u jednotlivých výrobků stejné kategorie (například sýry) mezi sebou. Možná se budete divit, jak velké rozdíly mezi jednotlivými výrobky objevíte. Takto si jednoduše můžete jednoduše koupit výrobek s nejnižším obsahem soli. Nejen, že si pochutnáte, ale můžete mít i dobrý pocit, že jste udělali něco správného pro své zdraví.

Tabulky_sýry_porovnání

Jak vypočítat množství soli ve výrobku, když je na etiketě uvedeno množství sodíku?

Jednoduše, údaj o množství sodíku vynásobte číslem 2,5 a dostane množství soli ve výrobku.