Hodnocení

Posledním naším příspěvkem k dotazníkové akci “Solme s rozumem” jsou slovní hodnocení několika stravovacích zařízení, ve kterých se někteří z aktérů pokusili jednoduše popsat svoje zkušenosti se zapojením do výzvy a podělili se s námi o reakce strávníků.

Jejich příspěvků si velice ceníme, rovněž tak připomínek i negativních reakcí. Ze všeho lze čerpat poučení.

S potěším můžeme konstatovat, že většina respondentů byla spokojená, zapojila se aktivně a s úspěchem. Kladný přístup strávníků je velikým povzbuzením v pokračování této prospěšné aktivity.

KOMENTÁŘE A ZKUŠENOSTI JEDNOTLIVÝCH STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ