Vyhodnocení dotazníků

Na jaře letošního roku se Státní zdravotní ústav obrátil na ty z Vás, kteří jste se zapojili do výzvy méně solit. Požádali jsme Vás o vyplnění dotazníku ” Solme s rozumem”,ve  kterém jste nám odpověděli na 8 otázek. Někteří  z Vás připojili rovněž podrobnější slovní zhodnocení této aktivity.

Vyplněný dotazník nám zaslalo celkem 59 respondentů. V tomto příspěvku Vám předkládáme grafy, které znázorňují v procentech, jak se Vám daří naplňovat jednotlivá kriteria této výzvy.

Grafy-dotazníky Solme s rozumem

Slovní komentáře pro Vás připravíme v dalším příspěvku.