Výzva Hlavního hygienika ČR

Výzva Hlavního hygienika ČR

Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorů pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních komplikací, jakými jsou náhlé mozkové příhody, srdeční infarkty či osteoporóza. Konkrétní příklady z ostatních zemí EU ukazují, že při spolupráci napříč celou společností je možné příjem soli v populaci postupně snižovat.

Vzhledem k tomu, že současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem a sůl nadměrně konzumují také děti, obracím se s výzvou k nastartování a následnému rozvoji soustavných aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli. Co pro to mohou jednotlivé subjekty udělat?

 • Školy a školská zařízení (jídelny, bufety, automaty):

  • posilujte schopnosti dětí při výběru a nakládání s potravinami, včetně hodin vaření;

  • zařaďte do vyučovacích hodin v prvouce, chemii nebo biologii informaci o maximálním doporučeném příjmu soli 5 g denně a potravinách, které jí obsahují nejvíce;

  • jděte příkladem, odstraňte v jídelnách slánky ze stolů (i u dospělých strávníků);

  • omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých surovin;

  • čtěte obaly výrobků, kolik % soli obsahují, abyste nekupovali jen „drahou sůl“ (např. směsi sušené zeleniny);

  • nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;

  • kontrolujte obsah soli v potravinách nabízených dětem ve školním bufetu nebo automatu;

  • informujte na třídních schůzkách o tom, že jste se připojili k výzvě MZ a o rizicích nadměrného solení.

 • Restaurace, fast-foody, jídelny ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče:

  • omezte obsah soli v nabízených pokrmech;

  • vždy aktivně nabízejte i nesolenou/méně slanou variantu;

  • omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých surovin;

  • nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;

  • prezentujte, jak se snažíte sůl snižovat a jaké jsou v této oblasti vaše dlouhodobé plány;

  • nabízejte vedle pitné vody více variant neslazených nápojů.

 • Výrobci potravin:

  • zapojte se do kampaně, podporujte snižování soli v potravinách změnou receptur;

  • formulujte v této oblasti vlastní závazky a staňte se tak hnacím motorem změn.

 • Rodiny s dětmi:

  • věnujte čas přípravě domácích pokrmů;

  • vařte se svými dětmi;

  • vařte z čerstvých surovin;

  • omezte při vaření a jídle sůl, nahrazujte ji jinými přísadami, bylinkami.

 • Každý z nás:

  • naučme se vyčíst obsah soli/sodíku z obalů potravin;

  • mysleme na svoje stravování a udělejme si čas na přípravu jídla;

  • nekupujme pečivo posypané solí;

  • v restauraci žádejme méně slaná jídla.

K výzvě se připojte zde: 

[huge_it_forms id=”1″]

Za rok budeme mít opět možnost zhodnotit, co všechno se nám v této oblasti povedlo, a naplánovat další cíle.

Těším se na spolupráci!

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Hlavní hygienik ČR


Více informací najdete na www.mzcr.cz a www.szu.cz.